hvdgs

DSC065791

De term ‘Grootmoeder’ staat archetypisch voor ’wijze oude moeder’, het duidt de levensfase in van vrouwen die in de menopauze zijn beland.

Vrouwen  hebben meer behoefte dan mannen om hun ervaringen langs communicatieve weg met andere vrouwen te delen. De moderne tijd maakt dat vrouwen een overvol programma hebben en te veel mannelijke energie (yang) en taken te behapstukken krijgen. Daardoor raken vrouwen teveel gefocust op de buitenwereld en raken ze de verbinding kwijt met hun binnenwereld en hun vrouwelijke energie (yin).

Het Huis van de Grootmoeders, Steenwijk biedt vrouwen gelegenheid om de verbinding van de vrouwelijke oer energie Yin weer te ervaren.

Doelstelling

Het Huis van de Grootmoeders is bedoeld als een ont-moetingsplek voor Grootmoeders en door Grootmoeders. Het is een plek waar 50+ vrouwen (Grootmoeders) actief kunnen deelnemen aan de maatschappij. Een plek waar zij hun levenservaring en levenswijsheid, hun kennis en kwaliteiten op een zinvolle manier kunnen inzetten.

Waar Grootmoeders, in al hun eigenheid, weer zichtbaar zijn en kunnen laten zien dat zij de wereld nog genoeg te bieden hebben en niet een groep ouderen zijn die zorg behoeven.  Het huis van de Grootmoeders biedt een plek waar men van elkaar, en van elkaars cultuur kan leren. Een plek om elkaar te stimuleren, te steunen en te motiveren om deel te nemen aan de gemeenschap/maatschappij.

Er wordt gestreefd naar deelname van Grootmoeders uit verschillende culturen.

Het Huis van de Grootmoeders is ook een ruimte biedende plek voor ouderen die een activiteit willen aanbieden waarbij zij hun kennis en vaardigheden kunnen laten zien en doorgeven.

Het Huis van de Grootmoeders wil eenzaamheid bestrijden door het bieden van een ontmoetingsplek en een plek voor vrijwilligerswerk/actieve deelname aan de gemeenschap/maatschappij.

Het Huis van de Grootmoeders wil uitwisseling en contact tussen verschillende culturen bevorderen. Zo ook tussen jongeren en ouderen.

Voor wie?

Het Huis van de Grootmoeders is bedoeld voor Grootmoeders en voor bezoekers van het Huis. Op een rijtje gezet ziet dat er als volgt uit.

Grootmoeders zijn:

- Vrouwen van 50  + en ouder
– Afkomstig uit verschillende culturen
– Vrouwen die zin willen geven aan hun leven
– Vrouwen die hun kwaliteiten willen inzetten voor de gemeenschap en maatschappij
– Vrouwen die hun levenservaringen, kennis, wijsheid door willen geven
– Vrouwen die bewust in het leven staan en hun vrouw-kracht kennen
-Vrouwen die een luisterend oor willen zijn voor hun omgeving
-Vrouwen die een brug willen slaan tussen oud en jong
– Vrouwen die een ont-moetingsplek willen bieden aan anderen en elkaar
– Vrouwen die zorg hebben voor de wereld waarin zij leven
– Vrouwen die een activiteit aan willen bieden (aan buurt/wijkbewoners)

Bezoekers zijn:

- Alle mensen, jong of oud, man of vrouw, wit, geel, rood of zwart
– Jonge moeders
– Jongeren
– Ouderen
– Mensen die behoefte hebben aan een luisterend oor, aandacht en betrokkenheid
– Mensen die op zoek zijn naar gezelligheid of een leuke bezigheid
– Deelnemers aan activiteiten